×

Fout

Expected response code 200, got 403 Forbidden

Forbidden

Error 403

Afdrukken

AVG verklaring

IMG 2421

AVG verklaring

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Vereniging IJssport Leiderdorp het AVG-programma heeft doorlopen en dat Vereniging IJssport Leiderdorp zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Vereniging IJssport Leiderdorp kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Vereniging IJssport Leiderdorp zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 4-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingengevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

 

Door Vereniging IJssport Leiderdorp is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap  Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum
Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website); Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten; Verwerking door wie  Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). Ledenadministratie t.b.v. contributieheffing, informatieverstrekking, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten; Vrijwilligers 
Persoonsgegevens NAWTE;
Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;
Verwerkingen Informatieverstrekking;
Verwerking door Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder; wie 
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
vrijwilligers voor: onderhoudbaan, clubgebouw, activiteiten en bar medewerkers De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Aldus verklaard door:
Naam vereniging: Vereniging IJssport Leiderdorp
 
Naam persoon:  
Plaats: Leiderdorp
Datum: 04-05-2018